Home arrow Diensten
Diensten
U kunt bij ons terecht voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van bijvoorbeeld (ver)bouwplannen ('schoongrondverklaring"), milieuvergunningen en aankoop- of verkoopsituaties van onroerend goed.

Als uit onderzoek naar voren komt of reeds is gebleken dat bodemverontreiniging aanwezig is kunnen wij u van een gericht en deskundig advies voorzien. Hierbij staat voorop dat voor u een optimale oplossing wordt gezocht tegen zo gering mogelijke kosten. In sommige gevallen betekent dit dat er geen risico's uit een verontreiniging voortvloeien en dat er geen vervolgactie noodzakelijk is.

Als blijkt dat er wel risico's zijn dan is bodemsanering noodzakelijk en in dat geval kunnen wij hiervoor de eventueel benodigde RAW-bestekken opstellen en de directievoering en/of de milieukundige begeleiding verzorgen. 

Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij het oplossen van beleidsvraagstukken. Hierbij kunt u denken aan de herinrichting of ontwikkeling van woonwijken of bedrijfsterreinen.

Ook kunt u bij ons terecht voor :
  • het aanvragen en opstellen van milieuvergunningen
  • partijkeuringen conform AP04
  • asbestonderzoek in bodem
  • asbestinventarisaties
  • advieswerkzaamheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

Desgewenst vindt bij bedrijven en overheden detachering plaats van een gespecialiseerde deskundige voor een korte of langere periode.

 


Rijpersweg 71a
4751 AR  Oud Gastel

telefoon 0165 - 51 88 99
telefax 0165 - 51 89 06

email info@deklerkadvies.nl